Rate this book

F?rt?na Toplan?yor(The Wheel of Time 12)

by Robert Jordan
languge
English
genre
publisher
series
Tarmon Gaidon, Son Savas, ufukta belirdi. Ancak insanl?k haz?r degil.Rand alThor, Yenidendogan Ejder, Son Savasa haz?rlamak ad?na dag?lm?s krall?klar? ve ittifaklar? bir araya getirmeye cal?smaktad?r. Bir yandan da Seanchanlar?n sald?r?lar?n? durdurmak –en az?ndan Son Savas bitene kadar onlarla gecici ateskes yapmak– istemektedir. Kendi muttefikleriyse iyice delirdigin