Rate this book

Kvelande kj?rleik

by Elena Ferrante
languge
English
publisher
series
Delias mor blir funnen dod, flytande i sjoen. Driven av ei rekkje anonyme telefonoppringingar rekonstruerer Delia moras siste dagar, og innser etter kvart som ho oppdagar nye samanhengar, at mora slett ikkje var den personen Delia har trudd. For a na fram til sanninga, ma Delia vende tilbake til rotene sine, til barndommens Napoli.