Rate this book

Elveda Guzel Vatan?m

by Ahmet Umit
languge
English
publisher
series
Devletin derinlikleri, toprag?n derinliklerinden daha karanl?kt?r.1926 y?l?n?n o huzunlu sonbahar?. Osmanl? Imparatorlugu y?k?lm?s, genc cumhuriyet ayaklar?n?n uzerinde durmaya cal?s?yor. O buyuk altust olusun icinde bir adam: Sehsuvar Samiā€¦ Bir zamanlar?n Ittihat ve Terakki fedaisi, simdilerin yorgun komitac?s?. Sehsuvar Saminin etraf?nda donen amans?z bir entrika. Bir y